Leave site

Croeso i Connect Gwent

Rydym yn wasanaeth sy'n gweithio i sicrhau bod dioddefwyr troseddau yn cael y cymorth, yr wybodaeth a'r arweiniad y mae eu hangen arnynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

(Dydd Llun - dydd Gwener, 8am - 8pm a dydd Sadwrn 9am - 5pm)
(Codir cyfraddau lleol am alwadau)

Hoffech chi siarad â rhywun? 0300 123 21 33

My Area

Newyddion

Y newyddion a'r digwyddiadau.


My Area

Beth yw trosedd?

Diffiniad a disgrifiadau
o droseddau amrywiol.

My Area

Y ganolfan

Gwybodaeth am y Ganolfan i Ddioddefwyr a'i thîm.