Leave site

Gwcis

Y defnydd o gwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych yn edrych arnynt. Cânt eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchenogion y wefan.

Ni chaiff y cwcis hyn eu defnyddio i'ch nodi chi'n bersonol ond gallant gofio gweithgareddau a hoff bethau a ddewisir gennych chi a'ch porwr. Gallwch reoli cwcis drwy nodi pa gwcis a gedwir neu drwy eu dileu, os byddwch am wneud hynny.

Darllenwch y dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Mae'r tabl isod yn egluro'r cwcis a ddefnyddir gennym a pham.

Cwci

Enw

Diben

Rhagor o Wybodaeth

Google Analytics_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu ni i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurflen ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i'r wefan, o ble mae'r ymwelwyr â'r wefan wedi dod a'r tudalennau maent wedi edrych arnynt.

Cliciwch

yma i gael trosolwg o breifatrwydd yn Google

Os byddai'n well gennych dynnu'n ôl o gael eich olrhain gan Google Analytics ar bob gwefan, yna ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Er mwyn cefnogi ein gwefannau, weithiau byddwn yn defnyddio lluniau a fideos o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyniad i hyn, pan fyddwch yn edrych ar dudalen gyda chynnwys o, er enghraifft, YouTube neu Flickr, efallai y cyflwynir cwcis o'r gwefannau hyn i chi. Nid yw Heddlu Gwent yn rheoli dosbarthiad y cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan unrhyw drydydd parti i gael rhagor o wybodaeth am rhain.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe wedi'u gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych am dderbyn cwcis, dylech newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi bob tro yr anfonir cwci i'ch cyfrifiadur, gan roi'r dewis i chi p'un a ydych am ei dderbyn ai peidio. Gweler gwefan Gov.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor ar recoli cwcis.