Leave site

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i wneud y wefan hon yn hygyrch i’n holl ddefnyddwyr ni waeth pa borwr a ddefnyddir, pa blatfform a ddefnyddir na beth fo cyflymder y cyswllt â’r Rhyngrwyd, fodd bynnag rydym yn argymell bod defnyddwyr yn defnyddio Internet Explorer 7 neu fersiwn uwch oherwydd y nodweddion hygyrchedd y gellir eu defnyddio gyda’r porwyr hyn.

Rhybudd Hygyrchedd

Cynyddu Maint y Testun

Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn cael testun ar y sgrîn yn haws i’w ddarllen trwy gynyddu’r maint ar gyfer arddangos y testun. 

I wneud hyn y cwbl y mae angen ei wneud yw addasu gosodiadau eich porwr. Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer, ewch at y ddewislen View, dewiswch Text Size ac yna naill ai Larger neu Largest. 

Os ydych yn defnyddio Netscape Navigator, ewch at y ddewislen View a dewiswch Increase Font nes bod y testun wedi cyrraedd y maent sy’n ofynnol. 

Lawrlwytho Ffeiliau

Mae’r holl ddeunydd y gellir ei lawrlwytho ar y wefan hon ar gael mewn Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) Adobe. Er mwyn gweld y ffeiliau hyn, bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch, sef rhaglen rad ac am ddim sydd ar gael i’w lawrlwytho o wefan Adobe. 

I gael mwy o wybodaeth am agor ffeiliau PDF gweler www.adobe.com, adnodd sydd wedi’i fwriadu i helpu pobl ag anableddau gweledol i weithio’n fwy effeithiol gyda meddalwedd Adobe ® Acrobat ® a ffeiliau Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) Adobe. 

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am Adobe Acrobat, offer trosi, gwybodaeth ac adnoddau ar-lein gan gynnwys Cwestiynau a Ofynnir yn Aml a dolenni yn ogystal â ffeiliau i’w lawrlwythio. 

Os ydych yn cael anhawster lawrlwytho unrhyw adnoddau sydd ar gael o’r wefan hon cysylltwch â ni. 

Byddem yn falch o ddod i drefniant arall ac e-bostio neu bostio’r wybodaeth yr ydych yn gofyn amdani.